Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa utomhus VT åk 1-3

Skapad 2018-04-17 13:27 i Resarö skola Vaxholm Stad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Grovplanering av utomhusidrotten under vårterminen för åk 1-3 på Resarö skola.

Innehåll

Mål och aktiviteter

De olika målområden efterföljs av aktiviteter som tränar eleverna gentemot målen de ska nå och förmågorna de ska utveckla. De specifika målen finns i matrisen Kunskapsbedömning idrott och hälsa.

Motorisk kontroll - skolgårdslekar, lekar i skogen, friidrott, bollekar och bollspel

Säkerhet och hänsynstagande - alla aktiviteter

Att orientera sig - kartkunskap och träning i att orientera sig, skattjakter, rapportorientering

Friluftsliv och allemansrätten - lekar i skogen, allemansrätten

Upplevelser av fysiska aktiviteter/hälsa - samtal om begrepp och fysiska aktiviteter kopplade till idrott och hälsa

 

Bedömning och dokumentation

Bedömning och dokumentation sker kontinuerligt under lektionerna i idrott och hälsa och i kunskapsbedömningsmatrisen.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: