Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Puls åk6

Skapad 2018-04-17 13:59 i Resursenhet Vide Palmblad Uppsala
Teknik, utgår från puls materialet.
Grundskola F – 6 Teknik
Har du någon gång undrat vad teknik är, nu ska vi ta reda på det! vilka uppfinningar kan du? och hur fungerade det innan alla uppfinningar uppfanns.

Innehåll

Vad ska vi att arbeta med?

Du kommer att få lära dig vad teknik är och hur det används i samhället. vi kommer att undersöka vilka tekniska saker som finns i skolan och hemma, vi går på teknikjakt! 

Du kommer att lära om viktiga uppfinninger och teknik historia.

Hur kommer vi att arbeta med det?

Vi börjar med att lära oss om tekniken som ämne, vi går igenom vilka tekniska ord som är viktiga att kunna under detta arbete. 

Du kommer att få arbeta i din arbetsbok och öva på att hitta olika tekniska saker i din omgivning.

Vi kommer även att diskutera om det fanns teknik förr i tiden, och om vi kan hitta några tekniska saker från förr idag.

Vi ska även gå på teknikjakt, du kommer att få leta efter tekniska saker i din skola och i ditt hem. 

Vi kommer på titta på olika film och dokumentär. 

 

Arbetstid

3 veckor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: