Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - bil och uppfinnare

Skapad 2018-04-17 14:25 i Tullbroskolan Falkenberg
Grundskola 8 Teknik
Teknik - bygg bil som rullar och lär dig om uppfinnare

Innehåll

v.15 Onsdag rep om Ljus. Fredag prov LJUS!

Inför detta projekt uppmanas elverna att ta med material hemifrån - VI vill återvinna, använda det som finns.

 

Plan Teknik 8an vt-18

Bygg en bil + (- som rullar) Känna till ca 30 uppfinnare/viktiga personer inom naturvetenskap

 

v.16

16/4 Into. TEKNIK - välj uppfinnare! välj vilken bil - LÄXA!!!

 För att barnen själv kan välja vilken modell de vill bygga vill jag att de tar med material (hemifrån) som behövs för deras bygg (se filmen https://www.wikihow.com/Make-a-Toy-Car,  typ: sugrör, pet-flaska tom mjölförpackning, skruvkorkar... OM ni inte har material, fråga en kompis eller skriv en lista och lämna in INNAN fredag så jag, Maria hinner få fatt i det som saknas. 

I detta projekt uppmanas elverna att ta med material hemifrån - VI vill återvinna, använda det som finns.

17/4 Börja bygga bil!!!

18/4 Filmer + eget arbete

20/4 Filmer + eget arbete

 

v.17

23/4 Filmer + eget arbete

24/4 Lab. Jobba med sin uppfinnare och bil.

25/4 REDOVISNING stå upp vid sin plats 1 min.

Viktigt att ALLA lämnar in senast idag, 25/4 då jag skall sammanställa allas inlämningar och dela ut på fredag!

27/4 Dela ut stencil - börja plugga, namn och uppfinning. REDOVISNING stå upp vid sin plats 1 min. Börja plugga!

 

v. 18

30/4 och 1/5 lov 

2/5 Rep. Sammanfattning + läsa inför prov, förhör varandra.

4/5 PROV 

 

v. 19 nytt område KEMI - kol!

 

 

Ämnets syfte

 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen. Undervisningen ska även bidra till elevernas förståelse för hur teknik utvecklas i samspel med andra vetenskaper och konstarter.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

I årskurs 7-9

Tekniska lösningar

 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

 

 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av pneumatik eller elektronik.
 •  

Teknik, människa, samhälle och miljö

 

 • Internet och andra globala tekniska system. 
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

 

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

 

Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: