👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2018-04-17 14:26 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Yrken, samhällsfunktioner och verksamheter i närområdet.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Har du tänkt på vad många olika yrken det finns? Vad gör man inom olika yrken? Vilka funktioner är viktiga i samhället? Genom att fråga och söka information på många olika sätt lär vi oss mer om de yrken som finns i vårt närområde.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med undervisningen är att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika yrken är viktiga för samhället och individen.

Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att söka information genom intervjuer och möta begrepp som har med arbetsområdet att göra.

Konkreta mål

Mål med arbetet är att:

- lära sig mer om olika yrken och verksamheter som finns i din närhet, i din familj eller nära där du bor.

- att känna till några olika yrken som är viktiga för samhället och varför, t.ex polis, brandkår, sjukvård, skola, avfallshantering m.m

- att söka information genom intervjuer

- och att berätta om det så att innehållet blir tydligt och relevant

Undervisning och arbetsformer

Vi lär oss om vad de olika yrkena innebär genom att läsa faktatexter, titta på film och göra intervjuer. Vi gör studiebesök till några arbetsplatser i vårt närområde.


Vi tränar på att redovisa våra intervjuer på ett intressant och tydligt sätt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

- att du kan ge exempel på några olika yrken och verksamheter i din närhet.

- att du kan ge exempel på några viktiga samhällsfunktioner och varför de är viktiga.

- att du kan söka information genom intervjuer och att du kan berätta om det så att innehållet tydligt framgår.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3