👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mytologi

Skapad 2018-04-17 14:39 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Under arbetet med mytologi kommer du att få bekanta dig med några nordiska gudar och myter.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kommunikativa förmågan: utveckla din förmåga att muntligt berätta om fakta du tagit till dig 

Analysförmågan: se sambandet mellan vår tid och den tid som varit

Bedömning - vad och hur

Du kommer att bedömas på din förmåga att:

 • berätta fakta om någon av de olika gudarna
 • berätta om någon berättelse eller myt 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer arbeta genom att:

 • läsa olika faktatexter
 • samtala i expertgrupper där man delger fakta till varandra
 • se på film
 • läsa berättelser och sammanfatta

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3