Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 Leksaksfabriken

Skapad 2018-04-17 14:48 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Utveckling av tal-, läs- och skrivförmågor med utgångspunkt från Skolverkets "Nya språket lyfter".
Grundskola 1 Svenska
Du kommer att få lyssna på högläsningstexter ur Leksaksfabriken och sedan prata kring texten. Du kommer att få arbeta med olika uppdrag där du får tänka efter, läsa, skriva, argumentera och diskutera muntligt och skriftligt.

Innehåll

Ämne: Svenska

Syfte:

Arbetsområde:

Uppdrag: Starta och driva en leksaksfabrik. 

Centralt innehåll:

Kunskapskrav:

Det här är kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av år 3.

Ämne: Svenska

Arbetsområde:

I arbetet med leksaksfabriken får du träna dig att läsa, lyssna och förstå. Tillsammans kommer vi starta en leksaksfabrik där vi får nya uppdrag varje vecka av vår direktör Kim Leksaksson.

Konkreta mål:

Du skall kunna lyssna aktivt och följa med i handlingen när någon annan läser.

Du skall kunna återberätta och samtala om innehållet.

Du skall kunna skriva en enklare text med läslig handstil. 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

återberätta en text innehåll och bedöma hur väl du har följt med i handlingen.

ta och ge muntliga instruktioner.

tala om vad du tycker och att lyssna på andras åsikter och återberättande.

skriva en enklare text med läslig handstil. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: