Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergång förskola - förskoleklass

Skapad 2018-04-17 15:34 i Taffelbäckens förskola Åre
Förskola
Övergång och samverkan till förskoleklass "Förskollärare ska ansvara för att i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling. Arbetslaget ska i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar. ” Lpfö 98/16

Innehåll

 

  Våra mål är:   Att barnen skall få en trygg övergång från förskola till förskoleklass

Genom att:  

  • Lära känna alla barn som skall börja i skolan till hösten.  
  •  Lära känna förskoleklassen och fritidshemmets personal.   
  • Lära känna den nya miljön ute och inne.  
  • Föräldrarna ges möjlighet att få en inblick i skolans verksamheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: