Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den bibliska skapelseberättelsen

Skapad 2018-04-17 16:01 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Efter att i grupper läst om några olika av världshistoriens skapelsemyter läser vi tillsammans om den bibliska skapelseberättelsen och dess koppling till de tre abrahamitiska religionerna, som vi sedan kommer att läsa vidare om. Vi läser uppkopierade sidor och skriver förhör på innehållet fredagen den 27/4, efter att först ha gått igenom instuderingsfrågor muntligt.

Matriser

Re
Bedömning förhör

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Kunskap om världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar och urkunder.
Eleven har goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar och urkunder.
Eleven har mycket goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar och urkunder.
Likheter och skillnader
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner
Livsfrågor/-åskådningar
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: