👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från jord till bord (landet och bondgården). åk 1

Skapad 2018-04-17 16:11 i Victoriaskolan Grundskolor
Temaområdet bondgården.
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska Bild Historia NO (år 1-3)
Förr i tiden bodde nästan alla på landet och arbetade på en bondgård. De skötte djur och växter, som gav människorna mat. Idag bor fler människor i stan och bondgårdarna är både färre och större. Under det här temaarbetet kommer vi att titta på hur det var förr och ta reda på hur det fungerar nu.

Innehåll

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • besök på en lantgård/ bondgård.
 • vi läser fakta om bondgårdar.
 • vi ser på film.
 • grupparbeten om bondgårdsdjur och om livet på en bondgård.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Besöka bondgård och ställa frågor.
 • Tillsammans med andra elever ta reda på fakta om djur och maskiner på gården.
 • Se på film och läsa texter gemensamt.
 • Redovisa skriftligt enskilt och i grupp.

Vad ska jag kunna?

Jag ska kunna:

 • Jämföra livet på landet nu och förr.
 • känna till de vanligaste bondgårdsdjuren och veta vad hane, hona och unge kallas.
 • känna till och skillnad på de 4 sädesslagen.
 • Berätta något om varifrån vi får vår mat och vägen till vårt matbord.
 • Skriva en enkel text om ett bondgårdsdjur.
 • Att kunna beskriva en enkel näringskedja.
 • Arbeta tillsammans med andra i ett grupparbete.
 • Känna till begreppen närproducerat och ekologiskt.


Detta visar jag genom att:

 • Delta i klassrumsdiskussioner.
 • Vara aktiv och delta i par och grupparbeten.
 • Bidra till att alla får delta och ta gemensamma beslut i grupparbetet.
 • Skriva en text i grupparbetet.
 •  Visa vad jag har lärt mig i ett prov.
 • Göra en affisch om bondgården.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3

Matriser

Hi NO Sv Bl SO
Från jord till bord matris

Når ännu inte godtagbar kunskapsnivå
Når en godtagbar kunskapsnivå
Når mer än godtagbar kunskapnivå
Förr och nu
Eleven känner till att lantbruket har utvecklats genom tiden.
Eleven känner till att lantbruket har utvecklats genom tiden och kan ge några exempel på utvecklingen som t.ex. mjölkning och mjölmalning.
Bondgårdsdjuren
Eleven kan känna igen och namnge hona, hane och unge för de fyra bondgårdsdjuren: ko, gris, höns och får. Eleven vet även vad djurens läten kallas.
Eleven känner till och ger förslag på fler än de 4 djuren.
De 4 sädesslagen
Eleven kan de fyra sädesslagen och vet något om vad de kan användas till.
Eleven kan rita skillnaden på de fyra sädesslagen.
Matproduktion
Eleven kan förklara mjölkens väg från bondgård till matbord i några steg samt kan ge exempel på fler livsmedel som produceras på en bondgård t.ex. ägg, kött, ull, spannmål.
Faktatext
Eleven skriver en enkel sammanhängande faktatext om ett bondgårdsdjur. Mha enkla faktaböcker.
Eleven skriver en enkel sammanhängande faktatext om ett bondgårdsdjur. Eleven kan formulera sin text med egna ord.
Näringskedja
Eleven känner till begreppet näringskedja och kan ge exempel på enkla sådana.
Eleven känner till begreppet näringskedja och kan ge exempel på sådana i flera steg.
Närproducerat och ekologiskt
Eleven känner till begreppen.
Eleven känner till begreppen och kan resonera vilka fördelar det finns.