Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Östersjöriket

Skapad 2018-04-17 18:35 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi arbetar med området Östersjöriket.
Grundskola 6 Religionskunskap Historia
Östersjöriket eller stormaktstiden varade i över 100 år och Sverige hade då en framträdande roll i norra Europa. Denna spännande tid, åren 1611-1718, ska vi nu lära oss mera om!

Innehåll

1. Undervisning:

HUR?

 • Vi kommer att läsa texter om denna tid tillsammans och diskutera det vi läser.
 • Vi kommer att titta på film. 
 • Faktatexter kommer du att få skriva.
 • Vi övar ordkunskap genom att träna på de begrepp som hör till området. 
 • Vi diskuterar olika historiska källor. 

 

 

VAD?

 

Nyckelbegrepp:

 

Östersjöriket                       envälde                    ekonomi              

 

stormaktstiden                    politik                       län                       

 

förmån                                 abdikera                  landshövding

 

  

  

2. Bedömning:

 

Detta visar du genom:

 • dina svar på frågor i ett test
 • argumentera om huruvida en källa är trovärdig eller ej
 • delta aktivt när vi diskuterar utifrån de texter vi läser tillsammans
 • använda de historiska begreppen skriftligt
 • använda de begrepp du kan när du deltar i diskussionerna

 

 

 

3. Läroplan

VARFÖR?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: