Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liljeforsskolan matematik Alfa Kapitel 4

Skapad 2018-04-17 18:46 i Liljeforsskolan Uppsala
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Mer om multiplikation och division

Innehåll

Centralt innehåll

  • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  • Räkna med medelvärde.

Vad du ska få lära dig

  • Räkna multiplikation med uppställning.
  • Räkna kort division.
  • Beräkna medelvärden.
  • Begreppen kort division, nämnare, multiplikation, produkt, faktor, täljare, kvot och medelvärde. 

Undervisning

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi kommer att arbeta med matematikboken Alfa, både enskilt och parvis arbete.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar. Hur du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med, samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Kapitlet avslutas med ett test och därefter ett prov. Resultatet av det tar jag med i min bedömning.

Matriser

Ma
Kunskapskrav

Godtagbara kunskaper
* Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. * Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. * Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra.
Mer än godtagbara kunskaper
* Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. * Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt. * Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik och algebra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: