👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema djur

Skapad 2018-04-17 18:59 i Trollskogen 1 Borlänge
Förskola
Följ med på masken Micko och fjärilen Fredrikas resa....

Innehåll

Mål: att öka barnens fantasi och att utöka barnens begrepp och ordförråd.

Målkriterier:  - när barnen fantiserar och bygger vidare på Fredrika och Mickos "historia".

- när vi ser att barnen använder sin fantasi i leken.

- när barnen använder fler och fler ord och begrepp när de kommunicerar.

Utifrån temat djur kom vi fram till att barnens stora intresse var maskar och av detta skapade vi en fantasimask som heter Micko och en fjäril som heter Fredrika ( som tidigate fanns på avdelningen).

Vi såg att metoden att nå många barn var att använda oss själva som aktörer ( spela teater) och att använda oss av konkreta material. Vi startade därför med en fråga: Hur ska masken Micko komma till Ikea där fjärilen Fredrika väntar? Vi ville även utmana barnen i deras tankar i fantasivärlden.

Barnen har själva hittat på manus utifrån att pedagogerna lyssnat in barnens funderingar och frågor.Barnen kom med många idéer och enades till slut att den skulle åka buss.

Vi har tagit oss till Ikea där masken och fjärilen bla lekt, ätit mat och tittat på film - allt utifrån barnens tankar om vad man gör på Ikea. Pedagogerna har spelat upp händelserna i olika teatrar och barnen har varit åskådare och medskapande. 

I sista teatern fick barnen två förtrollade paket från ett spöke och barnens fantiserade mycket och ofta om vad som fanns i paketet. Som avslutning arbetade barnen fram en bok om Micko och Fredrikas resa som också visades för föräldrarna. Detta arbetssätt har varit roligt,spännande och fantasifullt där vi intigrerat många läroplansmål på ett enkelt och lärorikt sätt.

Vi bifogar vår egna bok som barnen har varit författare till.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016