👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklamfilm

Skapad 2018-04-17 19:57 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Bild Svenska Svenska som andraspråk
I detta arbetsområde kommer vi att titta på och diskutera olika sorters reklam. Vi avslutar arbetet med att göra en egen reklamfilm.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om olika sorters reklam, hur den är uppbyggd och hur text samspelar med olika estetiska uttryck så som bild och ljud.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi övar på att analysera reklamfilm och pratar om avsändare, målgrupper, budskap, syfte, språkliga knep samt hur text, bild och ljud samspelar. Avslutningsvis planerar du och skapar en egen reklamfilm. Du lär dig att använda programmet WeVideo där du lägger in texter, film och ljud. I detta program redigerar du din film innan det blir dags att publicera.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Du planerar och skapar en egen reklamfilm. Bedömningen bygger på hur väl ditt budskap förstärks med hjälp av filmen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl SvA
Reklamfilm

Rubrik 1

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Svenska
Hur samspelar text, bilder, film och musik med budskap, syfte och målgrupp?
Text och estetiska uttryck samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt. Ord och handling i din reklamfilm stämmer överens.Din argument-ation angående din produkts kvalitet är trovärdigt. Du gör också ett försök att förmedla en positiv känsla med din produkt med hjälp av bild och ljud.
Text och olika estetiska uttryck samspelar på ett ändamålsenligt sätt. Ord och handling i din reklamfilm stämmer väl överens.Din argumentation angående din produkts kvalitet är trovärdig. Du gör ett övertygande intryck. Du förmedlar också en positiv känsla och trovärdighet med din produkt med hjälp av bild och ljud.
Text och olika estetiska uttryck samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Ord och handling i din reklamfilm stämmer mycket väl överens och din argumentation angående din produkts kvalitét och funktion är genomtänkt och övertygande. Du förmedlar också en positiv känsla med din produkt som får målgruppen att vilja ha den med hjälp av bild och ljud.
Bild
Du har framställt en informativ film med ett enkelt bildspråk så att budskapet framgår till målgruppen.
Du har framställt en informativ film med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer, så att budskapet framgår till målgruppen.
Du har framställt en informativ film med ett välutvecklat bildspråk på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt, så att budskapet tydligt framgår till målgruppen.