Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tk åk 8 - Bygga öppningsbar bro

Skapad 2018-04-17 20:11 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogiska planeringar angående byggande av öppningsbar bro med utgångspunkt i Lgr 11.
Grundskola 9 Teknik
Ni ska föreslå idéer till en bro som är stabil och hållfast samt går att öppna. Utifrån er idé ska ni sedan konstruera en fysisk modell.

Innehåll

Syfte

Förmågor som du ska utveckla under arbetet med området "Bygga öppningsbar bro"  är följande:

Centralt innehåll

Till det här området arbetar vi med följande delar ur kursplanen:

Konkretiserade mål

På detta området är det följande mål har ni möjlighet att utveckla era förmågor inom:
* identifiera och analysera hur ingående konstruktionselement gör en öppningsbro hållfast och stabil för påfrestningar av krafter samt hur man kan använda styrning med hjälp av hydraulik/pneumatik för broöppning.
* genomföra ett teknikutvecklingsarbete genom att undersöka, ge förslag till lösningar, konstruera samt testa och förbättra modellen.
* dokumentera arbetet i form av skisser, fysisk modell och rapporter.
* använda relevanta ord för att beskriva arbetsprocessen och hur modellen är konstruerad samt hur den hydrauliska/pneumatiska styrningen fungerar för broöppningen.

 

Undervisningen

Vi kommer att ha lärarledda genomgångar, arbeta i grupp om att ta fram ideer för konstruktion samt konstruktionsarbete med öppningsbara broar. Ni kommer att göra skisser och  ritningar som ni utgår från vid modellbygget .
Det kommer att avslutas med redovisningar av modellerna samt inlämning av dokumentationen i form av skisser, ritnigar och rapportskrivandet.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina kunskaper utifrån matrisen nedan och målen ovan.

:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
TE åk 9 - Bygga öppningsbar bro

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetsprocess
Under arbetets gång bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetets gång formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetets gång formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du arbetar systematiska pröva och ompröva möjliga ideer till lösningar.
Utforma ritningar
Du gör en enkel ritning
Du gör en utvecklad ritning. Viss brist.
Du gör en utvecklad ritning med detaljer och korrekta måttangivelser.
Utforma modell
Du utformar en enkel modell som stämmer ganska väl med din ritning. Modell och ritning är skalenlig.
Du utformar en utvecklad modell som stämmer väl med din ritning. Modell och ritning är skalenlig.
Du utformar en väl utvecklad och genomarbetad modell. Modell och ritning är skalenlig.
Dokumentation av arbetet
Skisser, ritningar, modell och rapport
Du gör enkla dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklande dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beskriva hur ingående delar fungerar
Eleven kan använda sig av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: