👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 vt 2018

Skapad 2018-04-17 21:04 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Terminsplanering matematik. Du kommer att få lära dig olika matematiska begrepp, t ex addition, subtraktion och dubbelt. Du ska också lära dig flera matematiska symboler bland annat; plus-, minus- och likhetstecken.
Grundskola 1 Matematik
Under terminen kommer du bl a att träna på geometriska former, enkla mönster, symmetri och klockan. Du kommer att arbeta på egen hand, i grupp och på ipad.

Innehåll

Syfte för vårterminens arbete

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Undervisningens innehåll: Vad?

Du kommer att lära dig om:

 • geometriska former: cirkel,
 • kvadrat, rektangel och triangel
 • enkla mönster
 • lägesord; t ex först, mitten, sist, under, på, ovanför, bredvid, bakom och framför
 • symmetri i bilder, former och i naturen
 • enkla ekvationer med addition och subtraktion 0 - 20 (med och utan övergång)
 • talraden 0 - 100
 • 100-kamrater 
 • positionssystemet: ental, tiotal och hundratal
 • strategier för addition och subtraktion: räkna talsorter och uppställning
 • klockan, hela/halva timmar
 • matematiska storheter: LÄNGD
 • matematiska storheter: MASSA
 • matematiska storheter: VOLYM
 • problemlösning/räknesagor
 • enkla frekvenstabeller och stapeldiagram

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att arbeta med:

 • Fatta tal-materialet för att träna taluppfattning 0 - 100
 • prata matte med dina klasskamrater
 • spela mattespel
 • arbeta i olika häften 
 • spela mattespel på iPad, dator och Smartboard
 • arbeta med din begreppsbok i matematik

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under vårterminen, bl a genom diagnoser.

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • att kunna namnge de olika geometriska formerna.
 • tolka och skapa enkla mönster.
 • förstå och använda lägesorden på rätt sätt.
 • ge exempel på en symmetrisk bild eller form.
 • addera och subtrahera inom talområde 0 - 20, strategierna
 • förstå och beskriva tiobassystemet med två-/tresiffriga tal.
 • mäta tid, klockans hela och halva timmar.
 • göra enkla jämförelser matematiska storheter: LÄNGD, MASSA, VOLYM

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3