Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft åk 3

Skapad 2018-04-17 21:16 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vatten och luft är livsviktigt för oss människor. Men var kommer vattnet ifrån? Vad är luft egentligen?

Innehåll

Vatten och luft är livsviktigt för oss människor. Men var kommer vattnet ifrån? Vad är luft egentligen?

Arbetsområdet

Vi ska arbeta med

- egenskaper hos vatten och luft

- vattnets kretslopp

- lösningar och blandningar

 
Ord och begrepp

Vattnets tre former, fast form, flytande form, gasform, ånga, kondens, molekyl, densitet, avdunstning, förångas, kondensering, smältning och stelning, vattnets kretslopp, avrinning, nederbörd, ytspänning, lösning, blandning.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- se filmer och diskutera dem

- läsa och samtala om vatten och luft

- göra experiment och enkla undersökningar om vatten och luft

- fotografera, rita, skriva och samtala om undersökningarna vi gör

Mål

Du ska kunna:

- berätta om egenskaper hos vatten och luft och koppla till det du själv har sett

- berätta om vattnets tre former

- berätta om vattnets kretslopp

- dela upp enkla lösningar och blandningar

- genomföra enkla undersökningar och dokumentera din undersökning

Redovisningsform

Du ska få

- dokumentera dina undersökningar med bild och text

- i grupp göra en film om vatten

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

- delta i samtal och diskussioner kring vatten och luft

- genomföra och dokumentera experiment och undersökningar

- använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: