👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading texts - åk 8

Skapad 2018-04-18 08:31 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vi läser klassikern "Dracula" av Bram Stoker. Under ca sex veckors tid jobbar vi med sk "close reading", där vi på olika sätt bearbetar det vi läser. Vi gör uppgifter från boken och varje vecka har vi gruppmöten där gruppmedlemmarna har olika arbetsuppgifter.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi kommer att jobba med texter, läsförståelse och muntligt återberätta vad ni har läst.

Innehåll

Syfte

Konkretiserade mål

Under arbetets gång kommer ni att få möjlighet att utveckla era engelskakunskaper genom att visa er förståelse för texten vi läser, genom att arbeta med ordkunskap samt kunna översätta för att återberätta på svenska. Under arbetsområdet kommer ni få tillfälle att bearbeta texten i skriftligt i form av sammanfattningar och reflektioner. I slutet kommer ni att få spela in er själva när ni gör en "analys light" om boken. 

Undervisning

Under arbetsområdet kommer undervisningen att varieras något samtidigt som ett någorlunda fast schema kommer att tillämpas på arbetsuppgifter.  Varje vecka kommer vi att gå igenom era veckouppgifter och ni kommer att få tillfälle att redovisa det för mig. 

Uppgifter tillhörande Grupp 1: 

Ni har här 10 st texter som vi ska jobba med. Varje onsdag ska ni ha gjort 2 st texter.

 

 • Läst texten och översatt en av dom (skriftligt)

 • Gjort alla frågorna (skriftligt)

 • Lägga in “word list” orden i en quizlet och ytterligare 3 st ord/text som ni tycker är svåra.

 • Göra någon annans quizlet (få 100%)

 • Välj en av texterna och berätta den för mig muntligt på engelska.

 

Uppgifter tillhörande Grupp 2:

 • Dela upp boken i 4 delar och lägg upp en läsplan.

 • Efter varje del skriver ni en sammanfattning på engelska om vad det är ni har läst. (era egna ord och lämnar in i classroom)

 • När ni läst ut boken ska ni göra en muntlig framställning på engelska som ni ska spela in och lämna in till mig.

Ni kan själva välja om ni vill:

- Vara en karaktär i boken som berättar om vad som händer i boken. t.ex en karaktär som berättar sin version av ett kapitel.

- Göra en recension där ni själva berättar om vad boken handlade om och vad ni tyckte om den. (egna ord)

 

Det ska vara i minst 2 minuter.

 

 

Bedömning

Under arbetets gång kommer jag att bedöma följande:

 • läsförståelse, huruvida man kan svara på frågorna som hör till varje kapitel
 • skriftligt, huruvida man kan skriva sammanfattningar på texten
 • skriftligt, huruvida man kan skriva en uppsats inom samma ämne
 • huruvida man kan planera, genomföra och utvärdera arbetet i grupp
 • hörförståelse, huruvida man kan svara på frågor på det man har hört
 • tala, huruvida man kan berätta om det man har skrivit

Matriser

En
Bedömningsmatris till Engelska åk 7-9

Bedömningsmatris Engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
LYSSNA
- Förstå tydligt, även något regionalt färgat, tal i instruktioner, berättelser och beskrivningar som rör kända förhållanden och egna intresseområden.
Du kan svara på enstaka frågor angående innehållet.
Du kan sammanfatta och kommentera innehållet i tydligt talat språk från olika språkområden. Du kan svara på ett flertal frågor angående helheten i innehållet.
Du kan sammanfatta och kommentera både helhet och detaljer i tydligt talat språk. Du kan svara på i stort sett alla frågor rörande innehållet.
TALA - berätta
- Kunna muntligt berätta och beskriva något som hon eller han sett, hört, upplevt eller läst samt uttrycka och argumentera för en uppfattning i något för honom eller henne angeläget ämne.
Du använder ett enkelt språk och visar att du kan en del engelska ord.
Du talar tydligt och med sammanhang samt anpassar ditt språk till situationen.
Du talar tydligt med språkligt flyt, variation och sammanhang.
LÄSA
- Kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet i enklare skönlitterära och andra berättande, beskrivande och argumenterande texter som behandlar kända ämnesområden.
Du kan läsa texten och svara på enstaka frågor angående innehållet.
Du kan läsa och kommentera texten. Du kan svara på ett flertal frågor angående textens innehåll och helhet.
Du kan läsa och kommentera texten. Du kan svara på i stort sett alla frågor rörande textens helhet och detaljer samt dra egna slutsatser om innehållet.
SKRIVA
- Kunna begära och ge information i skrift samt berätta och beskriva något.
Du kan använda ett enkelt språk för att uttrycka dig på engelska.
Du kan skriva varierat och med sammanhang. Du kan ställa och besvara frågor och du kan anpassa ditt språk till mottagaren.
Du har ett säkert och varierat skriftspråk. Du kan anpassa din framställning för att uppnå olika syften och för att kommunicera med olika mottagare.
HJÄLPMEDEL
- Kunna välja och använda hjälpmedel vid textläsning, skrivning och andra språkliga aktiviteter.
Du kan använda hjälpmedel för att göra enklare kontroller av exempelvis din stavning vid skriftlig kommunikation eller för att översätta ett ord.
Du kan använda hjälpmedel som på ett tydligt sätt förbättrar din skriftliga produktion. Du kan använda hjälpmedel för att lättare tillgodose dig information vid läsning.
GENOMFÖRA UPPGIFTER
- Kunna, på egen hand och i samarbete med andra, planera och genomföra arbetsuppgifter samt därvid dra slutsatser av sitt arbete.
Du kan planera en del av arbetet. Du kan delta i genomförandet av arbetet genom att ansvara för din del av genomförandet/en mindre del av genomförandet. Du kan kortfattat utvärdera en del av arbetet.
Du kan planera både helhet och detaljer i arbetet. Vid enskilt arbete: Du har ansvarat för att genomförandet fungerat både i helhet och detalj. Du kan utvärdera arbetet i både helhet och detalj.