Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sammanfattning

Skapad 2018-04-18 08:45 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola F
Nu har vi läst färdigt boken "Abela". Ni har fått öva i par och enskilt på att skriva sammanfattningar. Nu är det dags att enskilt skriva en sammanfattning av den sista läsläxan. Ni ska även få skriva om bokens budskap.

Innehåll

Nu har vi läst färdigt boken "Abela". Ni har fått öva i par och enskilt på att skriva sammanfattningar. Nu är det dags att enskilt skriva en sammanfattning av den sista läsläxan. Ni ska även få skriva om bokens budskap.

Matriser

Sammanfattning och budskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Du gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt de viktiga händelserna.
Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt de viktiga händelserna.
Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt de viktiga händelserna.
Tolkning
Du kan utifrån din egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Språk
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en bokrecension.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar en bokrecension väl.
Språk
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Språk
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: