👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma vt-18 åk 8 Geometri

Skapad 2018-04-18 08:52 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F

Innehåll

 

Mål

Begrepp
Jag skall bli bättre på att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Metod
Jag skall bli bättre på att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Problemlösning
Jag ska bli bättre på att föra och följa matematiska resonemang

Centralt innehåll

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt.

Metoder för beräkning av area och omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Genomförande

Arbetet genomförs som enskilt arbete, genomgångar där vi går igenom nya moment och gruppuppgifter. Vi genomför ett prov v 20.

Kursplanemål

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp


Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom olika övningar under lektionstid samt genom ett prov.

Begrepp

Kub

Rätblock

Cylinder

Prisma

Kon

Pyramid

Basyta

Sidoyta

Mantelyta

Hörn

Sida

Sfär

Begränsningsarea

Cirkelsektor

Cirkelbåge

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Ma vt-18 åk 8 Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använder matematiska begrepp
Använder några matematiska begrepp.
Använder till större delen matematiska begrepp.
Använder genomgående matematiska begrepp.
Matematiska metoder
Kan välja och använda fungerande metoder för att lösa uppgifter och komma fram till rätt resultat. Ex. Beräkna arean av en cirkel med radien 4 cm.
Kan välja och använda ändamålsenliga metoder för att lösa uppgifter och komma fram till rätt resultat. Ex. Om du känner till rätblockets volym kan du ge förslag på dess längd, höjd och bredd.
Kan välja, värdera och använda effektiva metoder för att lösa uppgifter och komma fram till rätt resultat. Ex. Klockans minutvisare är 10 cm. Hur långt rör sig spetsen på visaren under 25 minuter?
Problemlösning
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex. Du ska lägga stenplattor på en uteplats som är 2 kvadratmeter. Hur många plattor behövs om om varje platta är 25 x 25 cm?
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt. Ex. En kvadrat och en cirkel har samma omkrets. Beräkna cirkelns radie om kvadratens area är 36 kvadratcentimeter.
Kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Ex. En tennisspelare har tre tennisbollar som precis får plats i ett med platt botten och topp. Vilket är längst, omkretsen av röret eller höjden av röret?