👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden våren

Skapad 2018-04-18 08:58 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Nu ska du få lära dig mer om årstiden våren.
Grundskola 1 NO (år 1-3)

Du ska få lära dig mer om årstiden våren. Lära dig att känna igen några vårtecken. Kunna namnge några vanliga vårblommor och några flyttfåglar. Vi ska gå ut och titta vad som händer i naturen när det är vår. 

Innehåll

Kursplanens syfte

 

Centralt innehåll

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Våren
Du ska:
kunna ge exempel på vad som händer i naturen under våren.
kunna ge expempel på vårtecken.
kunna namnge och känna igen två vårblommor och flyttfåglar.
kunna peka ut några av trädets och blommans olika delar.Undervisning/arbetssätt

Våren
* Tittat på filmer om våren.
* Läst och skrivit enkla faktatexter.
* Samtalat och arbetat om trädets och blommans olika delar.
* Några lektioner utomhus med t ex vårtecken, växter i närmiljön.

* Vi "adopterar" ett träd och ser hur det utvecklas under våren. 

Kommer att bedöma/dokumentation

Vi bedömer din förmåga att kunna samtal och berätta om årstiden våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3