Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & Ljus

Skapad 2018-04-18 09:28 i Furulunds skola Partille
Grundskola 8 Biologi Fysik
Vi har arbetat med ljud och hörsel samt ljud och syn under ett antal veckor. Arbetet har fokuserat på begreppsdelen i fysik men vi har arbetat med olika sätt att visa kunskaper kring dem. Vi har haft samma upplägg varje vecka och detta har innefattat läsläxa följt av gemensam genomgång och diskussion, laboration på berörda begrepp samt arbete med expertområde eller uppgifter. Elevernas förmåga att använda begreppen bedöms i första hand på den muntliga aktiviteten på genomgångar och diskussioner men även på skriftliga uppgifter under arbetets gång samt vid två tillfällen i slutet av området.

Innehåll

Kursinnehåll återfinns på Classroom i kursen "Ljud och ljus".

Avsnitt i textbok som används: Fysik i Direkt s.64 - 107, samt BiologiDirekt s. 184 - 189

Bedömning sker i bifogad matris och utgår förmågorna att kommunicera muntligt samt använda sig av den fakta och de begrepp vi arbetat med under området. (se nedan). 

All planering finns via Classroom.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
    Bi  7-9
  • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
    Fy  7-9
  • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
    Fy  7-9

Matriser

Fy Bi
Ljud och Ljus år 8

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Muntlig kommunikation
Vid genomgångar och vid muntliga klassrumsaktiviteter visar jag att...
...jag deltar i samtal och diskussioner.
...jag deltar i samtal och diskussioner, tar del av andras argument och ställer ibland frågor som gör att diskussionen fortsätter.
...jag deltar aktivt i samtal och diskussioner och tar del av andras argument och för diskussionen framåt.
...jag kan komma med sakliga argument, underbyggda av fakta, ta ställning och resonera kring sin ståndpunkt och väga för- och nackdelar samt tid och rum
Använda och förstå begrepp
Vid arbetet med nya fakta och begrepp så visar jag att..
..jag har faktakunskaper och förståelse för studerade begrepp.
..jag har till viss del förmåga att förklara studerade begrepp, sammanhang och samband.
..jag har förmåga att förklara studerade sammanhang och samband med ett till viss del vetenskapligt språk.
..jag har förmåga att på ett självständigt sätt förklara studerade sammanhang och samband med ett vetenskapligt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: