👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning - att presentera en person som betyder mycket för dig

Skapad 2018-04-18 09:53 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Berätta om en person som du tycker om eller som har betytt mycket för dig personligen, för släkten, sin närmaste omgivning eller för mänskligheten!

Innehåll

Detta ska du ha med i redovisningen: 

 • någon form av inledning ("säg vad du ska prata om)
 • namn och presentation av personen
 • något om vad han/hon gjort
 • varför denna människa är så speciell och vad han/hon betyder eller betytt
 • vad skulle ha hänt om ... / hur skulle världen (mitt liv) se ut om/om inte
 • någon form av avrundning / avslutning (t ex. säga vad du har sagt, säg vad du tycker)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntlig redovisning - att presentera en person som betyder mycket för dig

Rubrik 1

Bedömningsmatris - muntlig framställning
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
DU BERÄTTAR ... Kunskapskrav som bedöms i denna uppgift: Eleven har muntliga redogörelser med innehåll och struktur som fungerar
det viktigaste innehållet med hjälp av stödord så sammanhängande att det blir förståeligt i huvudsak
det mesta innehållet med lite hjälp av stödord med en inledning, avslutning och tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå relativt väl
det mesta av innehållet med lite hjälp av stödord och egna tankar Med en intresseväckande inledning, uttänkt avslutning och en tydlig struktur som hjälper lyssnaren att förstå väl
TALAR ... Eleven visar anpassning till mottagare.
rätt så starkt, tydligt och långsamt mesta delen av redovisningen viss anpassning
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen relativt god anpassning
starkt, tydligt och långsamt hela redovisningen och ändrar tonhöjd och tempo för att förtydliga delar av innehållet god anpassning
ANVÄNDER BLICK OCH KROPPSSPRÅK ... Eleven visar anpassning till mottagare.
tittar på klassen och har kontroll över mina kroppsrörelser viss anpassning
flyttar blicken mellan personer, ser avslappnad ut och använder ibland kroppsspråk för att förtydliga relativt god anpassning
låter blicken vandra, ser avslappnad ut, rör mig ledigt och använder ofta kroppsspråk för att förtydliga god anpassning