👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling och lärande

Skapad 2018-04-18 10:22 i Ormen Långe Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska sträva efter att varje barn.. •utvecklar sin nyfikenhet och lust samt förmåga att leka och lära •utveckar sin självständighet och tillit till egen förmåga •utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra Lpfö 98/16

Innehåll

Planerade insatser

 

Ett av nämndsmålen vi ska förhålla oss till går ut på att motivationen ska öka hos barnen. Vi kommer därför fortsätta att arbeta med begreppet KÄMPA för att vi sett positiva effekter av det. Vi uppmuntrar i det de gör, alltså processen, istället för resultatet. Det motiverar barnen att fortsätta utveckla sitt lärande. Mer info om detta förhållningssätt: James Nottingham

 

Vi använder oss av tematiskt arbetssätt som genomsyrar i stort sett alla aktiviteter. Val av tema styrs av barnens intressen och barnets lärande blir på så sätt sammanhängande, roligt och meningsfullt. Med temainriktat arbetssätt fångar vi upp många olika mål från kapitlet i läroplanen om utveckling och lärande så som språk, matematik, naturvetenskap och teknik.

 

Den språkliga utvecklingen övas stadigt genom lek, högläsning, samtal, sång, rim och ramsor. Genom samtal, sång etc. uppmärksammar vi även barnens olika modersmål.

 

Vi stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära genom att utmana dem att tänka själv samt ta egna initiativ och försöka på egen hand. Ha tålamod och ge barnen tid till detta. Prata om att de viktigaste är att kämpa och själv försöka sitt bästa.

 

 

Förväntade effekter

Bättre uthållighet, i större utsträckning tänka efter själv och ta egna initiativ. Bättre motivations- och koncentrationsförmåga.

 

Metoder

Observationer

Reflektioner