👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilse - en berättelse i sex delar

Skapad 2018-04-18 10:27 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola F
Ni ska skriva en berättelse uppdelad i sex kapitel. Ni får träna på att skriva: - En fängslande inledning - Personbeskrivning - Miljöbeskrivning - Dialog - Stegrande dramaturgi - Avslutning

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Ni ska få lära er att skriva

- en fängslande inledning

- personbeskrivning

- miljöbeskrivning

- dialog

- stegrande dramaturgi

- avslutning

- Att sätta ihop de olika delarna/kapitlen till en sammanhängande helhet - er berättelse.

Hur ska jag lära mig?

Du ska lära dig detta genom att:

* självständigt få producera en text

* få ta del av en muntliga instruktioner och tips av pedagog

* få möjlighet att läsa igenom din text och göra förbättringar med hjälp av klasskompis och/eller pedagog

* ta del av tips och övriga instruktioner som finns på Classroom

Hur ska jag visa mina kunskaper? 

Du ska visa dina kunskaper skriftligt genom att skriva en berättelse i sex delar.

Verklig mottagare:

En pedagog.

Matriser

Vilse - en berättelse i sex delar

Bedömningsunderlag saknas
Behöver utvecklas
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Skriva text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.