👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

vt 18.Fra7 hörförståelse

Skapad 2018-04-18 10:28 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vi lär oss förstå innehållet i talat språk. Utveckla strategier för att lyssna och förstå. Hur ställa frågor/frågeord. -er-verb i presens

Innehåll

Genomförande

Under v.17-19 arbetar vi med hörförståelse. Vi tränar på att utveckla strategier för att lyssna och förstå.

vi tränar också på att ställa frågor genom att använda frågeord.

vi tränar på att utöka ordförråd och på att använda -er verb i presens.

 

Under den här perioden blir du bedömd i höra och tala.

Uppgifter

 • hörförståelse/projekt måndag V20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9