👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gläntans fritidsråd

Skapad 2018-04-18 10:35 i Gläntanskolan Helsingborg
Alingsås kommunmall - LPP för fritidshemmet
Grundskola F – 6
Pedagogerna berättar vad som ska hända under veckan. Eleverna får utrymme att uttrycka tankar och åsikter om allt som händer på fritids.I våra samlingar får alla barnen synas och höras. Våra fritidsråd kan ha olika form och innehåll. Vi har fritidsråd varannan vecka, varje måndag. I samlingen har barnen chans att påverka innehållet på fritids och dela med sig av sina erfarenheter.

Innehåll

Genom fritidsråd ska vi stärka elevernas demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande. Eleverna för möjlighet att initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras lärande. Fritidsrådet ska ge möjligheten att varje elev blir sedd på sitt sätt. Eleverna tränas på att acceptera och respektera andras tankar och åsikter.

 

Tidsperiod

Läsåret 17/18

Mål

Eleverna ska ha känt sig sedda

Eleverna ska våga räcka upp handen och göra sig hörda

Vi ska ha en lugn stund på fritidsrådet 

Eleverna ska veta om våra rutiner och våra regler. 

Delta i dissektioner och samtal samt träna på turtagande.

Arbetsformer

Våra fritidsråd kan se ut på många olika sätt. Ibland är det någon lek och ibland får eleverna berätta saker de vill berätta.

Det som är gemensamt för alla fritidsråd oavsett innehåll är att vi har ett upprop och vi går igenom veckan.  

Vi arbetar också mycket med våra regler och hur vi är mot varandra på fritids och under fritidsrådet.

Ansvariga

Vi turas om att hålla i fritidsrådet  och en pedagog håller i uppropet medan de andra pedagogerna hjälper till att hålla lugnt. 

 

Dokumentation och uppföljning

Ibland fotograferar vi under fritidsråden.

Utvärdering

Vi utvärderar muntligt tillsammans i arbetslaget. Har det varit en väldigt bra eller en mindre bra samling utvärderar vi tillsammans med barnen om vad som gjorde att det gick bra/mindre bra. 

 

KOPPLA TILL LÄROPLAN NEDAN.

Kopplingar till läroplanen

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -