👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2018-04-18 10:42 i Frötuna skola Norrtälje
tematiskt arbete om vatten
Grundskola 4 – 6 Bild NO (år 1-3) Teknik Svenska
I det här arbetsområdet kommer du att jobba med vattnets olika faser, vattnets kretslopp, reningsverk och vår vattenförbrukning. Du kommer att få göra vattenexperiment och redovisa dina arbeten.

Innehåll

lärandemål:

att kunna göra enkla fältstudier genom att undersöka vattenmiljöer

att kunna jobba efter det naturvetenskapliga arbetssättet (hypotes, undersökning, analys)

att kunna jämföra dina egna och andras resultat i undersökningar och kunna ge förslag på hur du kan förbättra undersökningen

att kunna använda dig utav olika begrepp kopplade till temat

att kunna några kemiska beteckningar

att kunna förklara partiklarnas rörelser i fast-, flytande- och gasform

 

Uppgifter

  • Vad kan du göra hemma?

  • Planera två labbar

  • Reflektionsuppgift vatten

Matriser

NO Sv Tk Bl
No- Vatten år 6

F
E
C
A
Kunskapskrav 1
Kunskapskrav 1 och 2 handlar om att du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara hur vatten cirkulerar i naturen. Du har kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulrerari naturen, hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
Du har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Kunskapskrav 2
Kunskapskrav 1 och 2 handlar om att du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara hur vatten cirkulerar i naturen. I resonemangen beskriver du samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulrerari naturen, hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
I resonemangen beskriver du enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du förhållandevis komplexa samband mellan natur och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver du komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Kunskapskrav 3
Du kan använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav 8
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du har ännu inte visat att du kan resonera kring varför levnadsvillkoren ser olika ut för människor på olika platser i världen, eller vad dessa olikheter beror på. Du har inte heller gett något underbyggt förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.