👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal Svenska Litteraturprojekt "När hundarna kommer"

Skapad 2018-04-18 11:01 i Fullriggaren Malevik 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 8 Svenska
"Den här sommaren älskar två unga människor varandra bortom sans och vett. Den här sommaren misshandlas en ung pojke till döds vid en stilla insjö." Så lyder baksidestexten på Augustprisvinnaren Jessica Schiefauers bok "När hundarna kommer." Detta arbetsområde handlar om denna bok. Exempel på frågor som kommer att bli aktuella och diskuteras är de som rör godhet, ondska, kärlek och hat samt betydelsen av vilka val man gör i livet.

Innehåll

Syfte

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Centralt innehåll

Läsa och skriva 

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 

Tala, lyssna och samtala 

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Berättande texter och sakprosatexter 

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

 

Det här skall du lära dig

I läsningen kommer du att fortsätta utveckla din förmåga att:

- formulera dig i tal och skrift samt argumentera för din åsikt.

- läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet

- använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer både att läsa högt och enskilt ur boken.

Ha boksamtal i grupper.

Diskutera gemensamt i klassen.

Skriva läslogg samt korta texter med anknytning till boken i OneNote.

 

 

Bedömning

Din läsförmåga; den läsförståelse du visar muntligt i samtal och skriftligt i skrivuppgifter.

Din skrivförmåga i de texter du skriver.

Din muntliga förmåga när du deltar i samtal och diskussioner. 

 

 

Matriser

Sv
Mal svenska "När hundarna kommer"

Bedömningen avser följande förmågor

E
C
A
Tala/Samtala
1
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
2
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutveck­lade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Skriva
1
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbind­ning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Läsa
1
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ända­målsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika tex­ters särdrag.
2
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
3
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och refe­rensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.