👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

JÄ VT18, En åk8, MS- Of Mice and Men

Skapad 2018-04-18 11:02 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet avser kunskapsområdet: Skriva och tala. För att kunna uttrycka dig korrekt i såväl tal som skrift behöver du känna till de grundläggande delarna i den engelska grammatiken.
Grundskola 8 Engelska
Arbetsområdet avser kunskapsområden: Skriva, diskutera Berätta och reflektera om innehållet i Of Mice and Men

Innehåll

MÅL FÖR ELEV

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser.

.

GENOMFÖRANDE

 

 • Du kommer att få läsa boken Of mice and men på engelska.
 • Du kommer att få arbeta med begrepp som är kopplade till boken.
 • Du kommer att få arbeta med muntlig kommunikation för att diskutera innehåll och skildringar.
 • Du kommer att få arbeta med substantiv och adjektiv (och andra ordklasser) för att få bra verktyg till att förstå innehållet. 
 • Du kommer att få skriva en diskuterande och jämförande text baserad på boken.

BEDÖMNING

Bedömningen avser din förmåga att:

 

 • kunna välja strategi samt agera utifrån budskap och instruktioner för att förstå innehållet i lättillgängliga texter

 • kunna välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka dig.
 • kunna reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

INNEHÅLL

Lyssna och Läsa

Skriva

 • Samtal och diskussioner samt argumentation.

Samtala

KURSPLANEMÅL

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

 • förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.
 • kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Matriser

En
Engelska - Skriva, diskutera En 8D VT 2018, MS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan välja strategier för att förbättra interaktionen och i olika genrer skriftligt uttrycka sig:
Du beskriver och berättar och det går att förstå vad din text handlar om även om en del ord och begrepp är otydliga. ............................... Begripligt
Du beskriver och berättar med viss variation och visar att du har ett bra ordförråd. Du gör en del misstag gällande exempelvis tempus och meningsuppbyggnad, men texten går fortfarande att förstå utan problem. ............................................ Relativt tydligt
Du beskriver och berättar med variation och visar att du har ett mycket bra ordförråd. Du gör få misstag gällande exempelvis tempus och meningsuppbyggnad. ....................................... Tydligt
Diskutera och jämföra
Eleven kan diskutera företeelser där engelska används och då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper som är:
Exempel: I think racism was more common before beacuse……... I have seen racism. It was not nice. ................................ enkla
Exempel: Maybe racism was more common before because.... I have seen racism. It was…... because….. ......................................... utvecklade
Exempel: If you were to compare the racism depicted in the book compared to how it is now I would say... It is better now because... .................................... välutvecklade