👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria 2018

Skapad 2018-04-18 11:28 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Svenska språkets utveckling
Grundskola 7 – 9 Svenska
Hur kommer det sig att det finns så många likheter mellan engelskan och svenskan, men inte med finskan trots att Finland ligger närmare? Vart kommer alla ord ifrån? Det och lite till kommer vi att ta reda på under v 14-21

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

 ”att läsa och sammanfatta”: genom att besvara frågorna korrekt visar du att du har förstått texten som du läser. I din sammanfattning visar du också på din förmåga att ta ut de viktigaste delarna ur texten.

”att resonera om svenskans ursprung”: genom att kunna rita upp tidslinjen över hur svenska språket har utvecklats och markera vilka andra språk som påverkat oss under de olika perioderna, samt förklara hur svenskan hänger ihop med övriga språk i Europa, framförallt norskan och danskan.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vecka 14

Fredag:          Johan Glans –tänka utan språk https://www.youtube.com/watch?v=Yef24gzsa8k

                      Språkträdet https://www.youtube.com/watch?v=Mx28ysQ8Doc

Genomgångsfilm ”Run-och fornsvenska” (Portal).

                      Läs om Gripsholmsstenen och gör uppgifterna om runor.

                     

Vecka 15

Måndag         Första svenska skriften; Västgötalagen, Hansatiden

                      Läs utdrag ur Heliga Birgittas uppenbarelser.

                      Leta det germanska ursprunget: parövning (i-Pad behövs) 

Torsdag         Genomgångsfilm ”Äldre och yngre nysvenska” (Portal) Sortera låneorden.

Fredag:          Gutenberg, Gustav Vasa, Olof von Dalin, Gustav III, Svenska Akademien.

                      Läs utdrag ur Luk 2. och om ”Den swenska Argus”

                       

 

Vecka 16

Måndag:        Repetition Yngre nysvenska: Den swenska Argus.

Genomgångsfilm ”Nusvenska” (Portal)

                      Läs fabeln ”De vägfarande och björnen” och gör uppgifterna.

Torsdag:        Diskussionsfrågor i grupper fr s 248 – återkoppling i helklass

                      Fyll i tidslinjen över den svenska språkhistorien. SPARA DENNA!

Fredag:          Genomgång av praouppgiften & jobba klart med de uppgifter vi jobbat med de senaste två veckorna.

 

Vecka 17       Prao

 

Vecka 18

Måndag:        Lov

Torsdag         Praoredovisningar.

Fredag           Repetition språkhistorian. Grannspråken: genomgång och filmklipp.

 

Vecka 19

Måndag:        Läsa en norsk text. Likheter och skillnader.

Torsdag:        Lov

Fredag:          Lov

 

Vecka 20

Måndag:        Läsa en dansk text. Likheter och skillnader.

Torsdag:        Falska vänner och övningar.

Fredag           Repetition och läsning av texten i Portal. Jobba med ”Koll på kapitlet”

 

Vecka 21

 

Måndag         Prov på språkhistoria.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Frågor & svar: Jag kommer att bedöma svaren på frågorna om ett par av texterna vi kommer att läsa. Du skall visa att du ser vad som har förändrats i språket sedan olika perioder.

Provet: Jag kommer att bedöma hur väl du kan resonera om svenskans utveckling, vilka andra språk som har influerat, viktiga historiska händelser/personer som har varit avgörande för hur svenskan har utvecklats och ungefär när dessa perioder var. Det kommer också frågor på norskan och danskan och på s. k falska vänner.

Utvärdering

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev utvärderar din insats och det kommer även jag göra. Dels genom att markerar hur långt du kommit i skrivprocessen i matrisen och dels genom en framåtsyftande kommentar. Jag vill också att du som elev utvärderar arbetsområdet här nedan.

Utvärderingsfrågor:

Börja med att titta igenom häftet och fundera över vad vi har gjort under projektet.(Detta behöver du inte skriva)

1. Vad har varit bra med projektet?

2. Vad kan förbättras? (upplägg)

3. Vilken del har du upplevt som:

a. Roligast    b. Lättast   c. Svårast   d. Störst utmaning

4. Hur kan den här typen av arbete hjälpa dig i framtiden?

5. Vilka förmågor har du utvecklat? Beskriv varför och hur.

6. Granska ditt arbetssätt. Vad gjorde du bra som du kan ta med dig? Vad i ditt arbetssätt kan du förbättra?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
språkhistoria 2016

Kunskapskrav
E
C
A
2 Göra sammanfattningar och visa läsförståelse
Genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll med koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven sin läsförståelse.
Du kan se kronologin i texten och du kan göra en jämförelse.
Du kan hitta flera delar att motivera din åsikt med.
Du kan driva och argumentera för dina kopplingar, du hittar underliggande orsaker som är mer abstrakta.
14aFöra resonemang
Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag.
Du visar att du har en viss kunskap om varifrån och hur svenskan har utvecklats.
Du visar relativt goda kunskaper om varifrån och hur svenskan har utvecklats (Du känner till några lånord och några händelser som påverkat språket etc).
Du visar goda kunskaper och resonerar på ett trovärdigt sätt om varifrån svenskan har kommit och hur den har utvecklats (lånord. händelser etc).
14b Göra jämförelser
Eleven kan jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Du känner till ett par ord på danska och norska, samt vårt gemen-samma ursprung.
Du känner till och kan skilja på många av de ”falska vänner” som vi har pratat om i de nordiska språken. Du känner till några skillnader i språken.
Du känner till många ord i norska och danska och är medveten om de ”falska vänner” som vi pratat om. Du känner också till några stavningsregler som skiljer de nordiska språken åt.