👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning och de fyra räknesätten

Skapad 2018-04-18 12:19 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Arbetsområde om problemlösning och de fyra räknesätten i årskurs 4.

Innehåll

Syfte och mål:

- kunna använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

- kunna välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

- kunna lösa matematiska problem med olika strategier och metoder 

- kunna använda dig av olika matematiska uttrycksformer vid problemlösning

 

Undervisningens innehåll: 

Vi kommer att arbeta med lösning av matematiska problem och hur man kan formulera matematiska problem. Begrepp och metoder i de fyra räknesätten kommer att repeteras och vidareutvecklas. Undervisningen kommer även att ta upp huvudräkningsstrategier, inlärning av multiplikationstabellerna och sambandet mellan de olika räknesätten. Under maj månad kommer vi att delta i Mattemaraton som är en tävling för klasser i hela Sverige.

Vi kommer att arbeta med området under vecka 16-22.

Arbetsmetoderna kommer att variera mellan enskilt arbete och arbete i grupp med bl a. skrivtavlor, kahoot-quiz, mattebok, problemlösning, nomp, och andra digitala verktyg. Vi kommer att checka av förkunskaperna vid första lektionstillfället för att se vilken nivå eleverna ligger på med hjälp av skrivtavlor. Utifrån resultatet går vi vidare och utvecklar metoderna. Eleverna kommer att få chansen att visa vad de kan på korta diagnoser under arbetsveckorna och utifrån feedback på de arbeta vidare och befästa/utveckla sina kunskaper. Under v. 20 görs en större diagnos där även problemlösningsförmågan tränas och bedöms.  

 

Centrala begrepp

Addition, subtraktion, division och multiplikation

Addera, subtrahera, dividera och multiplicera

Summa, skillnad, kvot och produkt

Täljare och nämnare.

Likhetstecken

Problemlösningsstrategier

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt med hjälp av korta skriftliga diagnoser och Nomp, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i en större skriftlig diagnos. Tisdagen 5/6 kommer eleven få chansen att visa sina förmågor och kunskaper på ett prov.

Utvärdering

Utvärdering sker muntligt i par och klassvis i slutet av arbetsområdet.