Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utredande text åk 9

Skapad 2018-04-18 12:32 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska
En utredande text ska öka förståelsen hos läsaren och ge ökade kunskaper. I din utredande text bearbetar du ett speciellt problem eller ämne och resonerar dig fram till en väl underbyggd slutsats.

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att du ska kunna skriva en utredande text med god struktur. Du ska kunna använda dig av korrekta källhänvisningar och de språkliga normer som kännetecknar sakprosan. Du ska även presentera det du kommer fram till i texten muntligt (muntlig presentation).

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att resonera kring ämnen som har med miljö att göra.

Undervisning och genomförande

Vi inleder med att gå igenom vad som kännetecknar utredande texter och tränar genom att läsa utredande texter med fokus på struktur och källor. Du kommer att använda svenskalektioner för att utreda, förklara och förtydliga det ämnesområde du valt. Vi kommer att använda oss av läromedlet Svenska Direkt 9 (s. 286-329).

 

Lektionsaktiviteter:  Du kommer att

·         Lära dig vad sakprosa är

·         Läsa och analysera sakprosatexter

·         Skriva en utredande text

·         Hålla ett muntligt föredrag.

 

Bedömning – Kunskapskrav från LGR 11.

Skriva olika texter med språklig variation

Beskriva och förklara med ämnesrelaterat språk

Förbereda och genomföra muntlig framställning

Uppgifter

 • Att planera och skriva en utredande text

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: