👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Gamma åk 6 - kapitel 3

Skapad 2018-04-18 12:37 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Kapitel 3: Samband och förändring
Grundskola 6 Matematik
Arbetsområde - Samband och förändring Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, • föra och följa matematiska resonemang, och • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Det här ska vi lära!

I det här arbetsområdet får du lära dig:

 • uttrycka andelar i procentform
 • samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform
 • ta reda på resultatet vid procentuella förändringar
 • beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer
 • grunder i kombinatorik
 • avläsa och rita koordinatsystem
 • om proportionella samband i vardagliga situationer
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Begrepp vi ska arbeta med:

procent, bråkform, decimalform, enklaste form, förkorta, x-axel och y-axel, sannolikhet, koordinatsystem, origo, proportionalitet, graf

Så här ska vi arbeta!

Du kommer att ha undervisning både i klassrummet samt i mindre grupp hos specialpedagog.

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner där du har möjlighet att visa din muntliga förmåga.
 • Vi kommer att ha lektioner där du får befästa dina kunskaper praktiskt
 • Vi kommer att arbeta i Matematikboken Gamma utifrån olika nivåer.
 • Vi kommer att praktiskt arbeta med laborativt material
 • Vi kommer att jobba med olika appar på Ipad tex King of math
 • Vi kommer att spela mattespel
 • Vi kommer att prova olika strategier och anpassningar för att underlätta inlärningen

Så här får du visa!

Du kommer att bedömas i det du presterar på lektionerna, både skriftligt och muntligt.

Du kommer också att bedömas i diagnoser och på prov.

Matriser

Ma
Gamma åk 6 kapitel 3

Arbetsområde

Du är osäker
Du är på god väg
Du är säker
Du kan uttrycka andelar i procentform.
Du ser samband mellan tal i procentform, bråkform och decimalform.
Du kan ta reda på resultatet vid procentuella förändringar.
Du kan beräkna sannolikheter och ange dem med olika uttrycksformer.
Du kan redogöra för grunder i kombinatorik.
Du kan avläsa och rita koordinatsystem.
Du kan se proportionella samband i vardagliga situationer.
Du kan förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.