👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldens hemlighet

Skapad 2018-04-18 12:40 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Religionskunskap Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få arbeta med boken "Eldens hemlighet" av Henning Mankell. Ni ska läsa boken och göra uppgifter anpassade till varje kapitel. Dessa uppgifter läggs ut på Classroom.

Innehåll


Bedömning:
Lektioner, inlämningsuppgifter, hur du tar din an respons.

Tidsplan / Lektionsplanering:
v.14-v.22

v.14 kap 1-3

v.15 kap 4

v.16 kap 5

v.17 kap 6

v.18 kap 7

v.19 kap 9

v.20 kap 10-11

v.21 kap 12

v.22 sammanfattande uppgift

 

Språkmål:

 

Begreppslista:

 • reflektion

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
  Re  A 6

Matriser

Re Sv SvA
Eldens hemlighet

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Läsning
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Du förstår det huvudsakliga innehållet, väsentliga detaljer och tydliga budskap i texten.
Du förstår innehållet, detaljer och budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning.
Du förstår innehållet såväl detaljer som budskap utifrån egna erfarenheter och omvärldsuppfattning och kan självständigt använda och dra slutsatser.
Skrivning
Meningsbyggnad
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Dina meningar har oftast en fungerande meningsbyggnad, är enkelt konstruerade och ganska korta.
Meningarnas längd och ordföljd varierar på ett mer avancerat sätt. De är längre och detaljerade.
Meningarnas variation fungerar mycket väl utifrån syfte och sammanhang. Variationen i meningsbyggnad ger ett behagligt flyt i texten.
Stavning
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Jag stavar de flesta ord korrekt.
Jag stavar oftast korrekt
Jag stavar korrekt
Användning av skiljetecken
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Jag använder oftast punkt, frågetecken och utropstecken på ett korrekt sätt. Dessa tecken följs av stor bokstav.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken, oftast korrekt. Jag använder liten och stor bokstav korrekt.
Jag använder en variation av skiljetecken och andra skrivtecken på ett korrekt och kreativt sätt.
Reflektion
Hur du tänker på egna erfarenheter, livet, världen och samhället när du läser texten.
Du har ej uppnått målet för godtagbart
Jag uttrycker tankar, men utvecklar dem inte vidare
Jag reflekterar i sammanhängande led
Jag reflekterar i flera utvecklade och sammansatta led.
Inlämningsuppgifter
Du har inte lämnat in alla dina uppgifter.
Du har lämnat in alla dina uppgifter.