👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga presentationer WWI

Skapad 2018-04-18 12:43 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Du väljer att fördjupa dig i något ämne - se förslagen nedan. Du formar en presentation av detta - där du använder datorn på något sätt. Var fantasirik och presentera ditt ämne på ett intressant vis!
Grundskola 7 – 9 Engelska
In groups, research and prepare for a presentation on one of the topics below. The presentation should be 8-10 minutes long and organized with an introduction containing a ”research question”, a main part which answers the question, and a conclusion which summarizes main points. Topics for presentations: - Effects of industrialization on WWI - Sarajevo assassination - Western Front - Russian revolution - Ideologies - War in the colonies - The Treaty of Versailles

Innehåll

Matriser

En
Muntliga presentationer i engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Presentation (hjälpmedel som bildspel, ljud, eller bild;)
Du använder dig inte av något hjälpmedel för att illustrera din framställning.
Du använder dig av ett fåtal bilder eller något enkelt hjälpmedel som tavla, för att illustrera din framställning.
Du har gjort en relativt omfattande bild/ljudpresentation, för att illustrera din presentation.
Du har gjort en omfattande och välstrukturerad bild och/eller ljudpresentation, för att illustrera din framställning.