👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva ett formellt brev på engelska till USA:s president

Skapad 2018-04-18 14:04 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Engelska
Du ska skriva ett brev, där du ansöker om att få åka på ett läger med ungdomar från hela världen. Vi kommer sedan att gå igenom vad som kännetecknar ett brev samt hur man skriver ett formellt brev. Avslutningsvis kommer du att skriva ett nytt brev. Denna gång till USA:s president.

Innehåll

Syfte

Undervisning

Arbetsområdet skriva startas med att du kommer få skriva ett brev, som är en ansökan till ett läger för ungdomar från hela världen. Du kommer sedan få kommentarer utifrån hur väl du följer instruktionerna (innehåll), hur du klarar av att skriva ett brev samt hur din förmåga är att vara tydlig i skrift.

Vi kommer senare under terminen arbeta med arbetsområdet skriva igen. Då ska vi prata om hur man kan göra för att skriva en bra uppsats.
Vi kommer även gå igenom vad man bör tänka på när man skriver ett formellt brev på engelska (brevets struktur).

Bedömning

Du kommer under två lektioner att få skriva ditt första brev, som är ansökan till ett läger för ungdomar. Du skriver utan hjälpmedel och uppgiften är alltså att skriva ett formellt brev på engelska. Instruktionerna för brevet får du samma lektion.

Om några veckor kommer du att få skriva ditt andra brev och även här kommer du att få flera lektioner för uppgiften. Inför den andra brevskrivningen så kommer vi tillsammans att titta närmare på brevformen, så att du vet hur du ska skriva ett brev.


Se matris för bedömning.

OBS!

Du kommer att skriva två brev denna termin! Jag betygsätter båda breven, men eftersom vi inte har tittat på själva brevformen inför den första brevskrivningen, så kommer jag att vara mindre strikt i min bedömning utifrån brevets struktur och mer titta på hur väl du följer instruktionerna. När du skriver ditt andra brev, så kommer jag titta mer på hur väl du har lärt dig att skriva ett brev när det gäller brevformen. Självklart är innehållet viktigt då också, samt den språkliga korrektheten. Detta är brevet till USA:s president.

Uppgifter

 • Brev till USA:s president

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Eng: Skriva brev

(F)
E
C
A
SKRIVA
Flyt i texten samt röd tråd i innehållet.
I skriftliga framställningar kan du inte formulera dig enkelt, begripligt eller sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du följer instruktionerna och innehållet i brevet uppfyller syftet med uppgiften.
Du kan inte anpassa din skrift till mottagare, syfte och situation.
Du kan i någon mån anpassa din skrift till mottagare, syfte och situation.
Du kan med flyt och i någon mån anpassa din skrift till mottagare, syfte och situation.
Du kan med flyt och med viss mån anpassa din skrift till mottagare, syfte och situation.
Om ordförrådet sviker så kan du göra dig förstådd på andra sätt.
Du kan inte välja och använda dig av någon strategi för att läsa problem och förbättra interaktionen.
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen samt för dem framåt på ett konstruktivt sätt.