👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt

Skapad 2018-04-18 14:14 i Munkegärdeskolan Kungälv
I det här arbetsområdet skapar vi varsin presentation om en klassisk författare.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet skapar vi varsin presentation om en klassisk författare.

Innehåll

Författarporträtt

 

Du kommer att tilldelas en av följande författare att skriva om: Mark Twain, Charles Dickens, Alexandre Dumas, Edgar Allan Poe, Jules Verne, Jonathan Swift, Daniel Defoe, L.M. Montgomery, Ernest Hemingway, Jane Austen, Karen Blixen, Rudyard Kipling, Mary Shelley.

 

1. Läs igenom texten du får av Linn/Thomas. Sök därefter information om författaren och skriv ner stolpar samt källan (ALLTID ALLTID ALLTID!!!), för att kunna gå tillbaka men också för att kunna skriva en referenslista. Texten ska redovisas i en Google Presentation med tillhörande relevanta bilder. Det kan även vara bra om ni läser en sammanfattning av hela verket som texten kommer ifrån i de fall där det är från ett längre verk. Läs gärna in ett stycke av din valda bok och lägg in i presentationen.

 

2. Planera din presentation enligt följande upplägg:

  • Titel: Ett författarporträtt av (namnet på din författare.
  • Kort fakta: skriv ner lite korta fakta om födelseår och ort. Kanske finns det något som kan vara intressant att veta om författarens verk. Kanske har författaren sagt något intressant som ni kan citera i presentationen.
  • Verk: lista några kända verk som författaren skrivit samt vad de i korthet handlar om.
  • Språk och stil: skriv lite vad som är typiskt för författarens verk.
  • Kopplingar mellan författaren och verken: här skriver du lite om de kopplingar du kan hitta mellan författarens verk och hens bakgrund och uppväxt, men även mellan den tid eller samhälle som fanns då. Du hittar stöd dels i fakta du hittat när du sökt och läst på men även utifrån texternas innehåll.
  • Reflektion: skriv ner några tankar om vad du tycker om författaren och dennes verk och vilka nya erfarenheter de har gett dig.
  • Källor: skriv ner de källor du använt dig av i en lista och skriv en kort diskussion om dem. Är de trovärdiga? Varför har du valt just dessa källor?

3. Läs igenom din text och se till att den är indelad i stycken och att språket är korrekt och att innehållet är tydligt.


4. Lämna in din presentation senast: söndag 20/5.

Uppgifter

  • Presentation

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
3. Resonemang om framträdande budskap samt upplevelse av läsningen
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
4. Verkets koppling till upphovsmannen
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
5. Verkets historiska och kulturella sammanhang
Eleven drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
8. Informationssökning och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
9. Sammanställningar - struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
10. Förstärkning och levandegörande av budskap
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.