👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare 04D

Skapad 2018-04-18 14:21 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
En insändare är en kort argumenterande text där en privatperson tycker till om saker hon eller han reagerat på.

Innehåll

SYFTE

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att:

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

ARBETSSÄTT

Arbetsgång insändare

- Välj ett ämne för insändaren. Fundera över din åsikt i ämnet.

- Tänk på mottagaren

- Var ska texten publiceras? Vem kommer att läsa den? Vad vet läsarna om ämnet?

Samla material

- Sök fakta och information från olika källor. Tänk ut tre bra argument för din åsikt samt ett motargument.

Skriv texten

- Skriv texten. Ge en bakgrund till varför insändaren skrivs. Presentera din åsikt, argument och  

  motargument. Avsluta texten med en slutsats och eventuellt en uppmaning.

Respons

- Be om respons på texten och gör sedan en sista genomläsning och bearbetning av den.

 

BEDÖMNING

Följande förmågor kommer att bedömas:

- Din förmåga att skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt anpassning till 

  texttyp, språkliga normer och strukturer.

Matriser

Sv
Insändare

Når inte kunskapskraven
Godtagbara kunskaper...
Mer än godtagbara...
...
Helhetsbedömning
Innehåll och form fungerar inte som en insändare.
Innehåll och form i din text fungerar i huvudsak som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar relativt väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll och form i din text fungerar väl som en insändare för en läsare i den situation där den är tänkt att användas.
Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår. Din insändare innehåller enkla beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett enkelt sätt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller utvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett utvecklat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din insändare innehåller välutvecklade beskrivningar. Du behandlar ämnet för din insändare på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att ha flera tydliga argument för din åsikt och att du visar medvetenhet om andra perspektiv och åsikter.
Struktur och textbindning
Texten är inte styckeindelad.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten har en struktur som passar en insändare t.ex. att du använder rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning.
Texten är i huvudsak sammanhängande och har välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk, stil och normer
Du behöver träna på ditt skriftspråk.
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat och passar en insändare. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar i relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.