Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dra mig baklänges!

Skapad 2018-04-18 14:36 i Rävlanda skola Härryda
Pedagogisk planering för temaarbetet om hembygden
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) Bild
Ämnesövergripande tema om hembygden. Under några veckor kommer du att få lära dig mer om vår hembygd, Rävlanda, genom att till exempel besöka kyrkan, hembygdsgården och kolerakyrkogården. Du kommer också att få möjlighet att ställa frågor till en äldre person som bott i Rävlanda i många år. Vi kommer tillsammans att göra jämförelser mellan hur det är att leva i Rävlanda idag och hur det var förr i tiden (för ca 100 år sedan).

Innehåll

Syfte:

Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar.

Centralt innehåll:

SO

 • Att leva tillsammans: Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Att leva i närområdet: Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Att leva i närområdet: Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Att leva i närområdet: Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Mål:

Du ska kunna:

 • Berätta om livet förr och jämföra med nu.
 • Berätta vad kyrkan och religionen betydde för människorna förr i tiden.
 • Berätta om ett föremål från förr och hur det användes.

 

Arbetssätt

Du kommer att få veta mer om Rävlandas historia genom att göra studiebesök på olika historiska platser som Hembygdsgården, Kolerakyrkogården och Kyrkan. Du kommer att få höra berättas om Sanatoriet i Rävlanda. Vad kan dessa platser lära dig om hur det var att leva i Rävlanda förr i tiden? 

Vi kommer att få besök av en person som har bott i Rävlanda länge och få möjlighet att ställa frågor och få veta mer om hur det var att leva i Rävlanda för länge sedan.

Som en del i din förståelse för hur man levde förr i tiden kommer du att få ta med dig ett gammalt vardagligt föremål (äldre än 50 år) hemifrån och berätta om det för dina klasskamrater och skriva en kort text om din sak. Du ska också få lyssna på när dina klasskamrater berättar om sina föremål.

Du kommer att få titta på Astrid Lindgrens film om "Barnen i Bullerbyn" för att se hur den berättar om livet förr i tiden. Du kommer också att få jämföra med hur vi lever nu.

Du kommer att vara inbjuden till en "gammal skoldag" med bland annat morgonpsalm, välskrivning, kristendomsförhör och lekar från förr ute på rasten.

Bedömning:

Du ska kunna undersöka hemortens historia på några olika sätt.
Du ska kunna ge exempel på människors levnadsvillkor under olika tidsperioder.
Du ska kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du ska kunna ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.

Utvärdering/ Reflektion:

Du samlar din dokumentation i en bok om hembygden. Vi gör dikteringar tillsammans i klassen. Du arbetar med arbetsblad och skriver egna texter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Dra mig baklänges!

Nivå 1
Jag kan lite men behöver träna mer
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Jämföra
kunna göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar
Du kan med stöd och lärarhjälp göra enkla jämförelser mellan hur du lever nu med hur barnen i Barnen i Bullerbyn levde (förr).
Du kan göra ett par jämförelser med hur du lever (nu) och hur barnen i "Barnen i Bullerbyn" hade det (förr). Du kan exempelvis jämföra kläder, skola, transporter, lekar.
Undersöka
kunna undersöka hemortens historia på olika sätt och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du har undersökt Rävlandas historia på endast ett sätt. Du har närvarat i samtal men kan inte ge exempel på hur människor har levt och haft under olika perioder.
Du har på olika sätt: genom studiebesök (Kolerakyrkogården, kyrkan, Hembygdsgården), berättelser och samtal (med äldre bybo) tagit reda på Rävlandas historia. Du har visat att du kan ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder genom att delta i våra gemensamma faktatexter.
Kristendomens roll
ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
Du har närvarat när klassen haft samtal runt vilken roll kristendomen hade i Rävlanda samt i skolan förr i tiden men har inte själv visat att du kan ge exempel.
Du har i samtal visat att du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och i Rävlanda förr i tiden. exempelvis: morgonpsalm i skolan, samt att kyrkan var dåtidens klocka och samlingslokal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: