👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 3

Skapad 2018-04-18 14:44 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 3 Bild
Eleven utvecklar sina kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Undervisningen ska utveckla kunskap hos eleven om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar din förmåga att använda bilder som stöd för att uttrycka budskap. Du utvecklar även din förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Förmågor i fokus

  • använda bilder för att visa vad du tycker och tänker
  • presentera dina intryck med hjälp av bilder

 

Centralt innehåll

Bildframställning

  • framställning av berättande bilder
  • teckning och måleri

Redskap för bildframställning

  • olika element som bygger upp en bild: färg, form linje, yta samt för- och bakgrund

 

Konkretisering av målen

Du som elev får möjlighet att utveckla din förmåga att använda olika material för att uttrycka, presentera och förstärka dina tankar idéer.

 

Bedömning
Du bedöms i din förmåga att

  • utifrån dina egna idéer skapa bilder med olika material

 

Genomförande

  • Du skapar egna bilder till olika typer av texter, både beskrivande och berättande
  • Du erbjuds möjlighet att använda olika tekniker och verktyg i ditt skapande

Matriser

Bl
Bild vt-17 åk 3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Bildframställning
Du skapar med hjälp utifrån en given idé.
Du har egna idéer om utformning men behöver hjälp med genomförandet.
Du har idéer och genomför arbetet på egen hand.
Du har egna idéer, genomför arbetet på egen hand och ger det en personlig prägel.
Metod och teknik
Du behöver hjälp med att välja och hantera metoder och tekniker.
Du väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna, med viss handledning (t.ex vattenfärg, pastellkritor, vanliga kritor).
Du väljer och hanterar metoder och tekniker på egen hand.
Du väljer och hanterar metoder och tekniker lämpliga för uppgiften. Du motiverar val av metod, teknik och redskap.
Visa tilltro till sin förmåga
Du behöver stöd i hela processen, genomförande och slutförande.
Du behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Du arbetar självständig. Du tar ansvar för hela processen.
Du tar ansvar och arbetar självständigt. Du tar egna initiativ för att komma vidare.