👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, VT-18, åk 4-5

Skapad 2018-04-18 14:55 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 4 – 6 Teknik
Vad är ett tekniskt system och vilka tekniska system finns i Norrtälje stad? Hur kan du hushålla med energi? Du arbetar fram ett förslag på ett nytt stadsvapen för Norrtälje kommun. Genom att arbeta med teknikarbetets olika faser. Du monterar in lampor, batterier och strömbrytare. Under området "Ellära" kommer du att få lära dig om: * lampa och batteri * vad som behövs för att en lampa ska lysa. * historiska upptäckter * att rita, tolka och använda enkla kopplingsscheman.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Vanliga tekniska system i samhället. (vattenrening och vattenledning, elsystemet)
 • Hållbar utveckling. Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser.
 • Hur olika komponeneter samverkar i ett tekniskt system.

Arbetssätt, arbetsformer

 • Du tränar ord och begrepp genom att vi läser i teknikboken och vi ser filmer tillsammans. 
 • Du får övningsuppgifter och vi genomför observationer av hur olika tekniker fungerar. 
 • Du övar att koppla batterier, sladdar och lampor och lär dig hur en elektrisk krets fungerar. Parallellkoppling och seriekoppling.
 • Du genomför ett eget konstruktionsarbete med elektriska kopplingar. Genom att skissa på egna förslag tar du fram en idé till en lösning på en uppgift du får.  Förslaget till lösning visas genom att du gör en fysisk modell och en ritning. Du testar din lösning, justerar den och ger förslag på förbättringar.
 • Du dokumenterar arbetsprocessen i en teknikbok med förklarande ord och begrepp, symboler och mått.
 • Materialet till modellerna är lera, papp eller plast mm.

De här förmågorna kommer att bedömas

 • Hur du kan ta dig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Din förmåga att kunna utarbeta förslag till lösningar och använda tekniska ord, begrepp och utrycksformer.

Uppgifter

 • Teknikuppdrag vecka 19-22

 • Teknikuppdrag vecka 19-22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Teknik kunskapskrav år 4-6

F
E
C
A
Tekniska lösningar i vardagen
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Föra arbetsprocessen framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation av arbetet
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Tekniska system i samhället
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.