👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Periodiska systemet och elektrokemi 9B

Skapad 2018-04-18 14:57 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 9 Kemi

Vi kommer att lära oss mer om atomers uppbyggnad och hur det påverkar olika ämnens egenskaper och struktur. Vi kommer även att ta upp hur kemiska reaktioner kan ge elektrisk energi.

Innehåll

Centrala begrepp

 • Atom, molekyl
 • Protoner, neutroner, elektroner, elektronskal, valenselektroner
 • Grundämne, kemiska förening, jon
 • Atomnummer, masstal
 • Periodiska systemet, grupp, period
 • Kemiska reaktioner
 • Kemisk bindning - jonbindning, molekylbindning, metallbindning
 • Ädla och oädla metaller
 • Oxidation och reduktion
 • Korrosion

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna

 • Förklara begreppen inom avsnittet
 • Utföra laborationer
 • Formulera hypoteser och slutsatser

Planering

Vecka 16
Grundläggande begrepp
Kemiska reaktioner - laboration

Vecka 17
Periodiska systemet
Kemisk bindning - laboration

Vecka 18
Skriftligt prov

Vecka 19
Ädla och oädla metaller - laboration

Vecka 20
Korrosion
Oxidation och reduktion - laboration

Vecka 21
Repetition eller fördjupning

Vecka 22
Repetition eller fördjupning

Uppgifter

 • Laboration 23/5

 • Svar på frågor 16/5

 • Skriftligt prov - kemi

 • Laboration - kemisk reaktion

 • Laboration 16/5

Matriser

Ke
Periodiska systemet och elektrokemi

Nivå 1
Nivå 2
Du kan
Nivå 3
Du kan
Ny nivå
Du kan
Göra systematiska undersökningar i kemi
Du har inte nått kunskapskravet
genomföra en undersökning från början till slut med hjälp ut av läraren eller en detaljerad instruktion
genomföra en undersökning från början till slut med viss hjälp av lärare, instruktioner eller kamrater
själv eller som en aktiv del i en grupp kunna genomföra en undersökning från början till slut
Du har inte nått kunskapskravet
skriva enkla laborationsrapporter med vardagligt språk
skriva laborationsrapporter där du blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp
skriva utvecklade laborationsrapporter med naturvetenskapliga begrepp och modeller. Rapporterna innehåller även möjliga felkällor och hur dessa kan minskas.
Du har inte nått kunskapskravet
formulera enkla hypoteser och dra enkla slutsatser samt börja ge ett förslag på hur en undersökning kan förbättras
formulera hypoteser som bygger på egna eller andras erfarenheter och dra slutsatser som till största del bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras
formulera hypoteser och dra slutsatser som bygger på naturvetenskap samt ge förslag på hur undersökningar kan förbättras och ge exempel på nya frågeställningar som kan undersökas
Du har inte nått kunskapskravet
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
i undersökningar använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
i undersökningar kunna använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband
Du har inte nått kunskapskravet
beskriva olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Beskriva innebär att du med vardagligt språk berättar kortfattat om vad begreppen/modellerna innebär
förklara olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Förklara innebär att du kan mer om begreppen/modellerna och hur de förhåller sig till varandra. Du kan t.ex. rita förklarande bilder som visar att du förstått.
använda olika begrepp och modeller som arbetsområdet innehåller. Använda innebär att du kan begreppen/modellerna så pass bra att du kan svara på alla möjliga frågor som du inte mött tidigare men som rör arbetsområdet.