👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och tals användning - Favorit 4B

Skapad 2018-04-18 15:05 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Matematik
Här ska vi arbeta med hundratusental, tiotusental, tusental, hundratal, tiotal och ental. Kan du skriva femhundratretusensjuttioåtta i siffror? Skriv talet 345 071 i utvecklad form: 300 000 + 40 000 + 5 000 + 70 + 1.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning och tals användning - Favorit 4B

Når delar av målet
Når målet
Begreppen tusental, summa och differens
Jag vet vad som menas med tusental, summan och differensen. Jag avrundar till närmaste tusental och adderar och subtraherar stora tal.
Kommunikation och begrepp
Jag läser och skriver stora tal. Jag vet vad som menas med ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental och hundratusental. Ex Skriv talet med siffror. Trehundra femtiotvåtusen åttionio
Begreppet utvecklad form
Jag skriver tal i utvecklad form så att talet är summan av talsorterna. Ex. 872 345 = 800 000 + 70 000 + 2000 + 300 + 40 + 5
Metod
Jag använder metod för huvudräkning. Vet att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde. Ex. 57 000 + 11 000 = 880 000 - 160 000 =
Begreppen avrunda och tusental
Jag vet vad som menas med att avrunda och tusental. Ex. Avrunda till närmaste tusental: 4897 avrundar jag till 5 000
Begreppet storleksordnar
Jag storleksordnar stora tal. Skriv "större än", "mindre än" eller = mellan talen så att det stämmer. Ex. 560 850 560 799
Metod
Jag använder skriftliga utvecklingsbara metoder för beräkningar med stora tal. Ex. 456 781 + 342 554 = 520 003 - 357 456 =
Metod
Jag använder skriftliga utvecklingsbara metoder för beräkning med stora tal. Ex. 23 * 2381 = 15 225/7
Problemlösning och kommunikation
Jag tolkar och löser uppgifter med stora tal på ett godtagbart sätt. Jag bedömer rimlighet i ett resultat. Jag beskriver och redogör på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex. Tre gånger kör Pontus 4591 mil och sju gånger kör han 3412 mil. Hur långt kör han sammanlagt?
Metod
Jag utför beräkningar i rätt ordning enligt prioriteringsregeln. Jag använder en metod för att lösa en öppen utsaga. Ex. X/X + 7 * X - 5 = 73