👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klurigheter med matematik

Skapad 2018-04-18 15:06 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi lär oss matematik på ett lättsamt och lekfullt sätt.

Innehåll

Innehåll:

Vi jobbar med lätta matematikuppgifter genom att färglägga, rita lika, former, rita från punkt till punkt, följa linjer, rumsuppfattning, vikt,storlek, siffror

Barnen väljer själva vilka uppgifter som ska göras.

Matematik är mer än bara siffror på ett papper.

Mål:

Att barnen utvecklar sitt sätt att tänka logiskt, lösa problem, konstruktionslösningar men att även känna igen siffror, former.

Syfte:

Att på ett lekfullt sätt lära sig matematik.

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö98 Rev. 2016