Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme

Skapad 2018-04-18 15:09 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Fysik
Varje dag talar människor om vädret. Men vet du att värme, vindar och nederbörd beror på att solen värmer upp jordklotet ojämnt? Hur påverkar detta dig och ditt liv? Allt detta och lite till kommer du att ta reda på under arbetet med "Värme och väder"

Innehåll

Här kommer du att lära dig om

- att värme är rörelse hos atomer/molekyler.
- att fasta ämnen, vätskor och gaser utvidgar sig vid uppvärmning
- vattnets egenskaper och beteende vid olika temperaturer
- olika temperaturskalor
- vad absoluta nollpunkten är
- hur värme sprids genom; ledning, strömning och strålning
- bra och dåliga värmeledare
- hur väder uppstår på grund av jordens oregelbundna uppvärmning

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
- ha lärarledda genomgångar, där vi förklarar olika begrepp
- experimentera
- jobba med instuderingsfrågor inom arbetsområdet
- titta på filmer som behandlar ämnet
- avsluta med skriftligt prov

Det ska bedömas

Du redovisar dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt vid genomgångar, bidra med dina frågor och funderingar,
 • delta aktivt vid laborationer och lämna in dokumentation av laborationsuppgifter då det krävs,
 • jobba med studieuppgifter
 • skriva ett prov

 

Planering åk 8 – Värme och väder

 

Vecka

Arbetsområde

Arbetsuppgifter

Läxor

 

35

Repetition

4.1 Massa, volym och densitet

s. 100 – 102

 

4.2 Värme påverkar densiteten Avsnitt 4.2

s. 103 – 108

 

Svara på ”Testa dig själv” (s.102 och 108)

·       1 – 6 obligatoriska

Förklara begreppen:

Massa, volym, densitet, bimetall, termostat, absoluta nollpunkten, fixpunkter

Träna på s. 100 – 108

 

Sammanfattning s.126

 

36

4.3 Värme sprids på tre olika sätt

s. 109 – 114

 

Svara på ”Testa dig själv”

·       1 – 5 obligatoriska

Förklara begreppen:

Ledning, strömning, vakuum, strålning, solfångare, solceller

 

Träna på s. 109 - 114

 

Sammanfattning

 s. 126 -127

37

4.4 Väder och vind

s. 115 - 124

4.5 Värmeenergi

s. 125

 

 

Svara på ”Testa dig själv” (s.115 och 125)

·       1 – 3 obligatoriska

Förklara begreppen:

Högtryck, lågtryck, vindriktning, sjöbris, front, kondensera

 

Träna på s. 115 – 125 

 

Sammanfattning

s. 127

38

Repetition

PROV KAP. 4

 

Finalen s. 128 – 129

 

 

Tips:

 

 • Följ planeringen och träna varje vecka så att du är välförbered inför provet

 • Studera bilderna och läs förklaringarna under.

 • Läs anteckningar och sammanfattning på s. 126 – 127

 • Du har möjlighet att lyssna på texten i boken på:

   https://webbapp.liber.se/spektrum-fysik

Obs: Eventuella förändringar kan förekomma  

 

Lycka till med ditt arbete!

Magdalena

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: