Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2018-04-18 15:16 i Trollskogen 1 Borlänge
Förskola
Vårt sätt att arbeta med matematik.

Innehåll

 En grupp barn på trollsländan röd ska arbeta med matematik och former. Vi  har brädbitar som vi ska såga till. Det ska bli trianglar, kvadrater och rektanglar. Barnen ska sen använda sandpapper och göra dem släta och "mjuka". Vi målar dem sen i olika färger. Vi gör vårt eget matematikmaterial, som vi ska använda till att räkna och bygga olika mönster med. Vi tränar också på färger när vi använder vårt material.Vi kommer först att börja arbeta med våra  äldsta barn.

Vi kommer att sjunga och använda ramsor där vi räknar.

Ex. på sånger är:

Min hatt den har tre kanter.....

Röd,röd.röd är mössan på mitt huvud....

Var är handens fingrar......

Ramsan ett två, gå på tå, tre fyra ta en lyra.......I den ramsan får vi också in rimord.

Barnen får skapa olika mönster, bygga upp och sen fotograferar vi och vi pratar om färg och form.

Vi dokumenterar vårt arbete från starten. Barnens tankar skriver vi ner och har små diskussioner med dem.

vi kommer att börja arbetet i april 2018

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: