👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt: MONSTRET

Skapad 2018-04-18 15:28 i Kollaskolan F-2 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna i åk 2 skriver skrivprojektet Monstret. Vi övar på att skriva inledning, beskrivande text, nyhetsartikel, dikt, faktatext, recept och tillslut knyta ihop alla lösa trådar
Grundskola F – 2 Svenska
Eleverna i åk 2 skriver skrivprojektet Monstret. Vi övar på att skriva inledning, beskrivande text, nyhetsartikel, dikt, faktatext, recept och tillslut knyta ihop alla lösa trådar.

Innehåll

Arbetsområde:

Du ska få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ta respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skivande
 • din förmåga att skriv olika slags texter
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter

Undervisning:

 • Du kommer få skriva en kapitelbok, där varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva olika typer av texter.
 • Du får träna på att illustrera med en passande bild.

Bedömning:

 • Du kan skriva berättande texter
 • Du kan hälla en röd tråd i ditt skrivande
 • Du kan ta respons
 • Du kan följa en beskrivning för ditt skrivande
 • Du kan skriva olika slags texter
 • Du kan illustrera dina texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3