👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati, Sveriges styre och ekonomi

Skapad 2018-04-18 16:12 i Tunabergsskolan Uppsala
Ett arbetsområde som kommer beröra demokrati, Sveriges styre och ekonomi.
Grundskola 6 Samhällskunskap

Nu ska du få möjlighet att lära dig mer om hur det är att leva i en demokrati. Vi kommer prata om vad som kännetecknar ett demokratiskt samhälle, samt jämföra med motsatsen. Du ska känna till hur Sverige är uppdelat i olika delar som riksdag, landsting och kommun och vilka olika funktioner de har. Vi kommer också prata om olika sätt man kan påverka i skolan och i samhället. Vi kommer också att arbeta med privatekonomi och samhällsekonomi - inkomster, utgifter och skatter. När du arbetat med detta så ska du ha skapat en förståelse hur det politiska Svenska samhället är uppbyggt.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i samhällskunskap ska bidra till att du utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. 

Undervisning

Du kommer få lyssna på genomgångar, se på filmer, arbeta med olika typer av uppgifter enskilt och i grupp. Du kommer få lära dig nya ord och begrepp kopplat till de olika delarna. Du kommer att få träna resonemang och att uttrycka åsikter i samhällsfrågor. 

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper på följande sätt:

- I diskussioner och arbetsuppgifter under arbetets gång.
- I en kortare skrivuppgift där du beskriver och resonerar kring Sveriges demokrati. 
- Vid ett provtillfälle. 

-Muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhället och vi

E
C
A
Kunskaper
Du har baskunskaper om hur Sveriges styrs, om privat ekonomi och offentlig ekonomi,
Du har goda kunskaper om hur Sveriges styrs, om privat ekonomi och offentlig ekonomi,
Du har mycket goda kunskaper om hur Sveriges styrs, om privat ekonomi och offentlig ekonomi,
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett mestadels fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket väl fungerande sätt.
Påverkan
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer.
Demokrati och resonemang
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag och i samhället.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag och i samhället.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag och i samhället.
Uttrycka ståndpunkter
Du uttrycker olika ståndpunkter inom området med enkla resonemang och delvis förtydligade argument.
Du uttrycker olika ståndpunkter inom området med utvecklade resonemang och ganska väl förtydligade argument.
Du uttrycker olika ståndpunkter inom området med välutvecklade resonemang och väl förtydligade argument.