👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brännboll

Skapad 2018-04-18 16:14 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Denna veckan kommer vi vara utomhus och spela brännboll. Brännboll, även kallat rundboll, är en svensk utomhuslek med boll och slagträ. Tänk på att ha bra utomhuskläder för idrott med er!

Innehåll

Tidsperiod

 

Vecka 17 vårterminen 2018

VI KOMMER ATT VARA UTOMHUS PÅ FREJAPLANEN SÅ HA MED ER KLÄDER ANPASSADE FÖR IDROTT UTOMHUS!

 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 

 Se nedan

 

 

 

Centralt innehåll

 

Se nedan

 

Kunskapskrav och bedömning

 

 Se nedan

 

Så här kommer vi att arbeta:

 

Varje lektion börjar med en uppvärmning av antingen en lek som t.ex. jaga eller löpning.

 

Därefter går vi gemensamt igenom reglerna och säkerhet. Sedan delar vi upp lagen och börjar spela.

 

 

 

Vi tittar på följande förmågor

 

Att du kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och att du varierar och anpassar dina rörelser till aktiviteten.

 

 

 

Att du kan samtala om dina egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

 

 

Elevens ansvar och inflytande

 

Du ska ha med dig nödvändig utrustning inför varje lektion, lyssna vid genomgångar och samlingar och vara aktiv på lektionerna.

 

Du som elev får gärna komma med förslag på lämpliga uppvärmningsövningar/lekar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6