👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-04-18 16:22 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 8 Fysik
Åska är ett elektriskt fenomen, men det har forskarna inte känt till särskilt länge. Idag bygger stora delar av vårt moderna sätt att leva på elektricitet. Men vi måste hitta nya sätt att producera elektricitet på. Sätt som inte förstör vår planet. Samtidigt måste vi skapa smartare maskiner som använder mindre el, men som gör samma eller större nytta. Elektricitet är på alla sätt ett av framtidens viktigaste kunskapsområden.

Innehåll

 

Du ska diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om elektricitet, elsäkerhet och elavfall

Du ska planera och genomföra enklare vetenskapliga undersökningar om elektricitet.

Du ska kunna beskriva och förklara begrepp när det gäller elektriska fenomen och laddning, spänning och ström.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Elektricitet

Rubrik 1

E
C
A
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör arbetsområdet elektricitet.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar .
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning I
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna .
Dessutom gör duvälutvecklade dokumentationer av undersökningarna .
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om elektricitet.
Du har goda kunskaper om elektricitet.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet.